MEDICAL VOICE CENTER LOGO

DEUTSCHE STIMMKLINIK

LIKA UNIK SOM RÖSTEN

DEUTSCHE STIMMKLINIK är en av de modernaste röstklinikerna i Europa och som multidisciplinärt centrum är man specialister på allt som gäller rösten.

Hos DEUTSCHE STIMMKLINIK finns såväl innovativ medicin som hög specialisering, trevlig miljö och personligt bemötande. Logopedi, sångterapi och osteopati ingår i det interdisciplinära behandlingskonceptet.

Hos DEUTSCHE STIMMKLINIK behandlas alla former av röststörningar – från lätt heshet ända till stämbandsförlamning och tumörer i struphuvudet.

Diagnoser ställs med toppmodern HD-videoteknik och röstanalysförfarande. Behandlingsstrategierna anpassas individuellt. Vi informerar våra patienter insiktsfullt och utförligt om de olika behandlingsmetoderna – från konservativ till fonokirurgisk och från öppenvård till narkos.

De vanligaste åkommorna som våra patienter har:

 • Heshet

 • Recurrenspares (stämbandsförlamning)

 • Struphuvudspapillom

 • Globuskänsla (“har något i halsen”)

 • Polyper, cystor, knutor

 • Reinkeödem

 • Röststörningar efter tumöroperationer

 • Presbylarynx

 • Röstfeminisering

DIAGNOS STÄLLS INOM ÖPPENVÅRDEN.

Överlägset diagnosförfarande

Användningen av mycket små endoskop och datorstyrd HD-videoteknik gör att även mikroskopiskt små förändringar hos stämläpparna upptäcks. Dessa undersökningar är smärtfria.

 • Digital videoendoskopi med HD-teknik

 • Digital videostroboskopi

 • Narrow Band Imaging (NBI)

 • Höghastighets-glottografi

 • Videokymografi

 • Elektroglottografi

 • Röstanalys med datorstöd

 • Elektromyografi (EMG)

 • Perceptiv röstbedömning

VÅR BEHANDLING ÄR DIFFERENTIERAD

Konservativ behandling

 • Logopedi

 • Struphuvuds-osteopati (laryngeal osteopati enligt Jacob Lieberman)

 • Sångterapi

 • Röst- och talträning

 • Röstrådgivning för professionella talare

 • Rehabilitering av sångares röster

 • Röstpedagogisk och rösthygienisk rådgivning

Operativ behandling
(öppenvård/narkos/loklabedövning)

 • Fono-mikrokirurgi

 • Stämmläppsökning

 • Laseroperationer (KTP-laser och “blå” laser)

 • Papillomavlägsnande

 • Tyreoplastik

 • Botulinumtoxin-injektioner

 • Röstfeminisering

 • Röstföryngring

 • Röstföryngring

 • Operationer på barn

 • Operationer vid missbildningar

 • Behandling av dysplasier

VI FINNS HÄR FÖR DIG.

Med ca. 1 000 fonokirurgiska ingrepp per år erbjudem MEDICAL VOICE CENTER den professionella behandling du önskar dig för ditt känsliga röstorgan.

Prof. Markus M. Hess är öron-näsa-hals-läkare och foniáter. Han specialiserade sig redan tidigt på området röststörningar, fonokirurgi och behandling av professionella röstproblem (sångare, talare). Prof. Hess är en av de mest rutinerade röstkirurgerna inom området röstförbättrande operationer .

Dr. Susanne Fleischer är öron-näsa-hals-läkare och foniáter. Hon är den ledande specialisten på områdena videoendoskopi, stroboskopi och differentialdiagnostik inom röststörningar.

Charlotte Möller
Logoped samt röst- och taltränare

Jale Papila
Sångare, sångpedagog, rösthälsa

Jacob Lieberman
Osteopat och psykoterapeut, struphuvuds-osteopati

Dipl.ing. Frank Müller
Stäm-ingenjör, sångröstens akustik, elektroakustisk röstanalys

>> VÅRA PATIENTER KOMMER FRÅN HELA VÄRLDEN. VI ÄR MYCKET GLADA ATT 98 % KAN TÄNKA SIG ATT REKOMMENDERA DEUTSCHE STIMMKLINIK TILL SLÄKT OCH VÄNNER. <<

Menü
Back